Περιφέρειες

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στην ημερίδα «Χρηματοδοτικός μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου 2009 – 2014

0
KRHTHS-REGION

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης συμμετείχαν στην ημερίδα «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014» που διοργανώθηκε στην Αθήνα από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και τα Υπουργεία Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος -Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η ημερίδα αφορούσε την προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, για την ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Δημόσια, Δημοτικά κτίρια και σε μικρά νησιά. Έγιναν παρουσιάσεις από τον Υπουργό ΥΠΕΚΑ κ. Μανιάτη, από τον πρέσβη της Νορβηγίας καθώς και από στελέχη του ΚΑΠΕ και του ΥΠΑΑΝ.

Στόχος της ημερίδας ήταν η άμεση ενημέρωση και ενεργοποίηση των φορέων για υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση μέχρι 24 Οκτωβρίου 2014. Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 100%. Το πρόγραμμα αυτό παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για την Κρήτη και ειδικότερα για τους Δημόσιους, Δημοτικούς φορείς καθώς και για τους φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα (Πανεπιστήμια, Λιμενικά Ταμεία, ΔΕΥΑ κ.λ.π.). Το ΚΑΠΕ είναι ο λειτουργός του προγράμματος, περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.cres.gr/kape/index.htm. Τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σ. Αρναουτάκη και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης εκπροσώπησε ο κ. Ν. Ζωγραφάκης Δ/ντής ΠΤΑ Κρήτης.